Αυτόματη γραμμή παραγωγής στάτορα κινητήρα (Λειτουργία ρομπότ 1)