Περιέλιξη και εισαγωγή ως μία από τις σειρές μηχανών